Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów są dostępne do wglądu w gabinecie Dyrektora szkoły oraz w bibliotece szkolnej.

Poniżej zamieszczone są wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów wraz z kryteriami oceniania.

Język hiszpański (p. Adrianna Orłowska)

Wychowanie fizyczne (p. Edyta Majcherczyk)

Historia (p. Klaudia Jędrzejewska-Brzózka, p. Aneta Starczewska)

Filozofia (p. Dawid Lipka)

Język włoski (p. Magdalena Osocha)

Język angielski (p. Małgorzata Plata)

Język polski (p. Olga Stelmach)

Język polski (p. Szymon Kulak)

Matematyka (p. Weronika Mynarska)

EDB (p. Edyta Majcherczyk)

Matematyka (p. Piotr Kordzikowski)