Duplikaty świadectw lub legitymacji

Informujemy, że w celu wydania duplikatów należy dokonać opłaty w wysokości:

– 9 zł za duplikat legitymacji szkolnej,

– 26 zł za duplikat świadectwa szkolnego

na rachunek bankowy: 16 1020 2906 0000 1202 0356 8433.

Odbiorca: XXI Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława I. Witkiewicz – Witkacego,   os. Tysiąclecia 15, 31-606 Kraków

z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia/absolwenta

Z potwierdzeniem wpłaty należy zgłosić się do sekretariatu.