Dyżury nauczycieli XXI LO w Krakowie dla Rodziców od 25 marca 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z dyżurami nauczycieli naszego Liceum dla Rodziców w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania https://21lo-krakow.pl/lib/c87wpq/Dyzury-dla-Rodzicow-k8smgxsm.pdf