Ferie z matematyką

Zapraszam uczniów klasy trzeciej naszego liceum, którzy chcieliby lub muszą powtórzyć najważniejsze zagadnienia do matury z matematyki na dodatkowe zajęcia on-line, które odbędą się w dniach od 4 do 15 stycznia w godzinach od 9.00 do 9.45 na platformie MS Teams.

Justyna Chmist