Harmonogram egzaminu maturalnego

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało harmonogram tegorocznych egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego, z którym można się zapoznać klikając – https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/harmonogram-egzaminow-2020