Harmonogram konsultacji

Drodzy uczniowie i tegoroczni absolwenci,

prosimy o zapoznanie się z harmonogramem konsultacji z nauczycielami w naszym liceum od 1 czerwca 2020 r. – https://21lo-krakow.pl/lib/c87wpq/konsultacje-xxilo-od-1VI2020-kap289f4.pdf