Infografika – konkurs dla uczniów XXI LO!

Zapraszamy do udziału w konkursie na infografikę, przedstawiającą życie i dokonania wybitnych Polaków, uhonorowanych przez posłów podczas  82. posiedzenia Sejmu tytułem patronów 2020 roku: św. Jana Pawła II, hetmana Stanisława Żółkiewskiego i Romana Ingardena.

Nauczyciele historii, filozofii, religii i informatyki

https://21lo-krakow.pl/lib/c87wpq/konkurs-infografika-patroni-2020-k5zb8u62.pdf