Informacja dla Uczniów XXI LO i Rodziców

Szczegółowe procedury dotyczące funkcjonowania szkoły w czasie epidemii oraz lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020/2021 zostaną opublikowane na stronie internetowej liceum w dniu 27 sierpnia br.

Zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla szkół w zakresie organizacji zajęć w szkołach i placówkach od września 2020 r.

https://21lo-krakow.pl/lib/c87wpq/wytyczne_dla_szkol_i_placowek__wrzesien_2020-ke1v9jd8.pdf