2019 XXI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

 Kontakt z administratorem:             xxilokr@post.pl

 

 

12 maja 2020

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz klas wstępnych w liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi prowadzonych przez Miasto Kraków, będzie przeprowadzone w terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej (podstawa prawna: §  11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

Na stronie Portalu Edukacyjnego zawarty jest stosowny komunikat w tej sprawie - KLIKNIJ TUTAJ

 

 

 

Informacja nt. postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas I branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz klas wstępnych w liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi prowadzonych przez Miasto Kraków

  XXI Liceum Ogólnokształcące

  im. Stanisława Ignacego Witkiewicza - Witkacego

w Krakowie