Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia

Szanowni Państwo,

informujemy, że dzisiaj (19 lipca) w budynku XXI Liceum (os. Tysiąclecia 15) w gablocie tuż przy wejściu, pojawiła się lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Informacje powinny być również widoczne w systemie rekrutacyjnym Omikron. Na liście zakwalifikowanych znalazło się 32 kandydatów, zaś wśród niezakwalifikowanych znalazło się aż 456 uczniów. Oznacza to, że w tym roku na jedno oferowane przez nas miejsce przypadało ponad 15 chętnych. Bardzo dziękujemy Państwu za zainteresowanie naszym Liceum!

Kandydatów zakwalifikowanych prosimy o potwierdzenie woli uczęszczania do naszej szkoły poprzez przedłożenie oryginałów (!) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w nieprzekraczalnym terminie do 26 lipca. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje dokumenty w godzinach 9:00 – 14:00 w sali numer 2 (obok Sekretariatu). Brak wyżej wymienionych dokumentów będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w naszym Liceum. 27 lipca, zostanie opublikowana lista kandydatów przyjętych do szkoły. Uczniowie, którzy już wcześniej przynieśli oryginały dokumentów nie muszą na tym etapie przedsiębrać żadnych dodatkowych działań. W takim przypadku w systemie rekrutacji elektronicznej powinna pojawić się adnotacja „potwierdzony” w odniesieniu do wniosku o przyjęcie do szkoły. Z uwagi na czas migracji danych zmiana statusu wniosku z „niepotwierdzonego” na „potwierdzony” może nie być widoczna od razu po wprowadzeniu jej do systemu przez pracownika Komisji Rekrutacyjnej.

Osoby niezakwalifikowane w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym do żadnej szkoły prosimy o odrobinę cierpliwości. Po ogłoszeniu ostatecznych wyników rekrutacji (27 lipca) podamy do wiadomości informację, czy w otwieranej przez nas klasie I pojawiły się wolne miejsca. Rekrutacja uzupełniająca rozpoczyna się 28 lipca.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej.