Konkurs z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja 

Drodzy uczniowie!

W związku ze zbliżającą się 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja zachęcam do udziału w szkolnym konkursie historycznym dotyczącym tego ważnego wydarzenia.

Celem konkursu jest nie tylko uczczenie tej wyjątkowej rocznicy, ale także: poszerzanie wiedzy dotyczącej Konstytucji 3 maja wśród uczniów naszej szkoły, wdrażanie uczniów  do samodzielnego opanowania wiadomości i wykorzystania ich w praktyce, budzenie zainteresowania historią Polski XVIII wieku.

Konkurs przeznaczony jest dla zainteresowanych uczniów z klas 1-2. Warunkiem udziału w konkursie jest opanowanie wiedzy dotyczącej działalności Sejmu Czteroletniego i postanowień Konstytucji 3 Maja oraz znajomość obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 maja 1791 roku”. Konkurs będzie miał charakter testu wiedzy online, na który składa się 20 pytań o różnym stopniu trudności, czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 30 minut, należy pracować samodzielnie, gdyż próby korzystania z Internetu doprowadzą do blokady testu i wykluczą           z udziału w konkursie. Termin konkursu – 30 kwietnia. Link do testu zostanie wysłany wszystkim uczniom na Teamsach 29.04. Natomiast link będzie aktywny 30.04.2021 od 14.00 do 16.00.

Zachęcam do udziału w konkursie!

nauczycielka historii 

Anna Główczyk