Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24. 05. 2020

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w znowelizowanym 24 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej