Kształcenie na odległość w XXI LO w Krakowie

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Prosimy o zapoznanie się z informacją o sposobie i trybie realizacji zadań w XXI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

https://21lo-krakow.pl/lib/c87wpq/realizacja-zadan-czasowe-ograniczenie-funkcjonowania-szkol-k87k0hpq.pdf