Matura 2023

Harmonogram, komunikaty i informacje:
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Matura 2021

Zestaw materiałów dydaktycznych on-line, które ułatwią i uprzyjemnią uczniom przygotowanie się do egzaminów maturalnych

Testy i arkusze z różnych przedmiotów

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/

https://arkusze.pl/

https://zpe.gov.pl/

Matematyka

https://www.terazmatura.pl/strefa-ucznia/matematyka

https://www.matemaks.pl/

https://szaloneliczby.pl/matura/

http://www.matematykam.pl/

https://www.youtube.com/user/matemaks/featured