2019 XXI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

 Kontakt z administratorem:             xxilokr@post.pl

 

 

Misja szkoły


 

  XXI Liceum Ogólnokształcące

  im. Stanisława Ignacego Witkiewicza - Witkacego

w Krakowie 

"Bardziej być niż mieć"
XXI Liceum działa w oparciu o autorski program wychowawczy we współpracy z Młodzieżowy Domem Kultury im. Andrzeja Bursy. Jesteśmy szkołą wysoce tolerancyjną, tworzącą warunki do wszechstronnego rozwoju ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, estetycznym i moralnym. Nasza oferta jest adresowana do młodych ludzi, którzy interesują się głównie przedmiotami humanistycznymi i chcieliby lepiej poznać współczesną sztukę, pragną rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Dzięki współpracy z MDK im. Andrzeja Bursy istnieje możliwość wzięcia udziału w zajęciach pozalekcyjnych na terenie szkoły: teatr, muzyka (wokal, pianino, gitara), malarstwo, fotografia. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym to w naszej szkole: język polski, język angielski, historia i filozofia. Z dumą podkreślamy fakt, że szkoła prowadzi zajęcia z ostatniego z przedmiotów - filozofii - w oparciu o autorski program nauczania w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Czyni to naszą szkołę wyjątkową na skalę krajową. Nasza oferta edukacyjna zawiera również zajęcia z języka włoskiego i hiszpańskiego. W szkole panuje przyjazna i niepowtarzalna atmosfera. Posiadamy odnowioną pracownię komputerową i profesjonalną scenę teatralną. Oferujemy nie tylko naukę, w ciągu roku spotykamy się na imprezach takich, jak: Spektakle Sceny "i", "Kujon Show", Wojewódzki Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, Krakowski Festiwal Piosenki Francuskiej, Ogólnopolski Konkurs "MANGA" i Festiwal Artystyczny Młodzieży.