Z nami rozwiniesz skrzydła!

Nasza szkoła to miejsce twórczego i wszechstronnego rozwoju ucznia. Pozwala mu zdobywać wiedzę i przygotowuje do życia we współczesnym społeczeństwie ze świadomością zagrożeń cywilizacyjnych. XXI Liceum krzewi idee humanistyczne, kreując człowieka  odważnego, otwartego, dokonującego trafnych wyborów. Wspiera i pozwalana na wszechstronny rozwój w atmosferze wzajemnej tolerancji i poszanowania prawa do godności osobistej. Dzięki harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności, wychowania i opieki szkoła dąży do wsparcia rodziny w procesie wychowania, przygotowując ucznia do dalszego etapu kształcenia.