Stanisław Ignacy Witkiewicz, znany jako Witkacy, urodził się 24 lutego 1885 roku w Warszawie. Dorastał w szczególnej atmosferze sprzyjającej rozwojowi intelektualnemu i artystycznemu, bowiem w domu Witkiewiczów bywali najwybitniejsi ludzie epoki. Już w wieku 8 lat pod wpływem lektury Szekspira napisał „komedie”, które sam drukował. Po zdaniu matury, postanowił poświęcić się malarstwu, ale podjętych w 1905 roku studiów, nie ukończył. Do 1913 roku prowadził życie młodego artysty, podróżując po Europie. W kolejnych latach zasłynął teorią czystej  formy, rewolucjonizując podejście do estetyki sztuk teatralnych. Ukoronowaniem twórczości pisarskiej Witkiewicza są „Szewcy” z 1934 roku. We wrześniu 1939, Witkacy udał się wraz z falą uciekinierów na wschód. Dotarł do wsi Jeziory, gdzie z powodu wkroczenia Armii Czerwonej do Polski popełnił samobójstwo 18 września 1939 roku.