Przewodniczący: Pan Marcin Twaróg

Zastępcy:

Pan Paweł Kalandyk (Skarbnik)

Pani Bogusława Korus 

Pani Renata Wilk – Górska

Numer konta Rady Rodziców XXI Liceum Ogólnokształcącego

Bank Santander

94 1090 1665 0000 0001 2275 2604