Rekrutacja 2023/2024

Szanowni Państwo!


Dokumenty dotyczące rekrutacji do szkoły pierwszego wyboru można składać w formie elektronicznej. W przypadku XXI Liceum Ogólnokształcącego utworzona została w tym celu specjalna skrzynka pocztowa, której adres email to: rekrutacja@21lo-krakow.pl


Jeśli wybierzecie Państwo drogę elektroniczną w celu złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły, to w pierwszej kolejności należy wydrukować wniosek wypełniony w systemie https://krakow.e-omikron.pl/. W systemie rekrutacyjnym kandydaci mogą zapoznać się z ofertą szkół, kryteriami i zasadami punktacji oraz wypełnić Wniosek o przyjęcie do szkoły (wniosek rekrutacyjny). Następnie rodzice lub prawni opiekunowie podpisują wniosek i przesyłają  skan podpisanego wniosku.


Możliwość wyboru drogi elektronicznej nie dotyczy potwierdzania woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany. Oryginały należy dostarczyć osobiście od 23 czerwca 2023 do 10 lipca 2023 roku.

Za potwierdzenie woli przyjęcia do  klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany rozumie się osobiste przedłożenie:

  • Oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • Oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty
  • 2 zdjęcia (podpisane)
  • Karta zdrowia ucznia
  • opinie z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej

Do zobaczenia w XXI LO!