Regulamin Rekrutacji

Szanowni Państwo Kandydaci i ich Opiekunowie! W odpowiedzi na liczne wątpliwości związane z zasadami tegorocznej rekrutacji do klasy pierwszej w naszym Liceum, zamieszczamy szczegółowy Regulamin. W załączonym pliku znajdziecie Państwo informacje dotyczące zasad ustalania listy rankingowej, najważniejsze terminy i opis czynności formalnych, będących obowiązkiem Komisji Rekrutacyjnej i Kandydatów. W razie…

read more