Warunki i kryteria rekrutacji do XXI LO w Krakowie

Szanowni Państwo!

Zamieszczamy poniżej regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej XXI Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie na rok szkolny 2020/2021. https://21lo-krakow.pl/lib/c87wpq/Regulamin-rekrutacji-20-21-k8fnp1qd.pdf