Wręczenie dyplomów Prezesa Rady Ministrów 

Dnia 24 marca 2022 r. odbyła się uroczystość wręczenia Dyplomów Prezesa Rady Ministrów. Uczennice naszego liceum Jagoda Augustyn i Klaudia Wiśniowska otrzymują stypendium Prezesa Rady Ministrów za szczególne osiągnięcia i wyniki w nauce. Dyplomy wręczyła Małopolska Wicekurator Halina Cimer. Wraz z uczniami w uroczystości udział wzięła Dyrektor XXI Liceum Anna Rymaszewska