Zajęcia ze strzelectwa

16 maja nasi uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział w zajęciach strzeleckich z wykorzystaniem mobilnych strzelnic laserowych. Zadaniem tego programu jest propagowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży poprzez umożliwienie udziału w strzeleckich zajęciach sportowych, które prowadzone są na terenie szkoły. Program jest realizowany przez Akademicki Związek Sportowy na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Broń laserową używaną podczas treningu stanowią repliki broni (zbliżona waga i wygląd, posiadają elementy ruchome). Główne cele programu: popularyzacja strzelectwa, zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowych, upowszechnianie postaw pro-obronnych wśród młodzieży, stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych.

Zajęcia prowadził profesjonalny instruktor strzelectwa, mgr Ryszard Gąsierkiewicz, Dyrektor Krakowskiej Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I Stopnia. Serdecznie dziękujemy za udostępnienie sprzętu i fachowe wprowadzenie uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły w podstawy tej dyscypliny sportowej.