Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

SZANOWNI NAUCZYCIELE, PRACOWNICY SZKOŁY, RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE
NADSZEDŁ CZAS ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020,
WYJĄTKOWEGO I WYMAGAJĄCEGO OD NAS WSZYSTKICH OGROMNEJ PRACY I ZAANGAŻOWANIA. DLATEGO, CHOĆ W NIETYPOWY, ACZKOLWIEK W OSTATNIM CZASIE STANDARDOWY SPOSÓB PRAGNĘ WSZYSTKIM PODZIĘKOWAĆ I POGRATULOWAĆ.
NAUCZYCIELOM I PRACOWNIKOM SZKOŁY ZA TRUD I OGROMNĄ PRACĘ

W REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ. CZĘSTO DZIAŁANIA TE BYŁY NIEWIDOCZNE, JEDNAKŻE WYMAGAJĄCE POŚWIĘCENIA PRYWATNEGO CZASU I PODEJMOWANIA WIELU NOWYCH WYZWAŃ. DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA EDUKACJĘ MŁODZIEŻY I WSPARCIE W REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH SZKOŁY.
INDYWIDUALIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO ,TO TEŻ NIEOCENIONA PRACA PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO, ZA CO BARDZO PANIOM DZIĘKUJĘ
RODZICOM DZIĘKUJĘ ZA CIERPLIWOŚĆ I WSPARCIE ZARÓWNO DLA NAS UCZĄCYCH ALE TEŻ DLA MŁODZIEŻY, KTÓREJ PRZYSZŁO ZMAGAĆ SIĘ

Z WIELOMA TRUDAMI EDUKACYJNYMI W TYM OKRESIE.
SERDECZNIE DZIĘKUJĘ PANI BOGUSŁAWIE KORUS ZA NIEUSTANNĄ POMOC W WYPOSAŻENIU SZKOŁY, PANIOM: VIOLETTCIE SPORNY I ANNIE PORĘBSKIEJ ZA WSPARCIE SZKOŁY I UCZNIÓW W SPRZĘT UMOŻLIWIAJĄCY REALIZACJĘ ZDALNEGO NAUCZANIA.
NAJWIĘKSZE GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA KIERUJĘ DO WAS DRODZY UCZNIOWIE XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO.
PO RAZ KOLEJNY UDOWODNILIŚCIE, IŻ NIE MA DLA WAS RZECZY NIEMOŻLIWYCH. WSZYSCY MAMY ŚWIADOMOŚĆ OGROMU PRACY JAKĄ WŁOŻYLIŚCIE W TO, ABY MÓC Z POWODZENIEM ZAKOŃCZYĆ TEN ROK SZKOLNY. WIEM, IŻ DLA WIELU Z WAS IZOLACJA STANOWI ZNACZNĄ BARIERĘ DO PODEJMOWANIA WYZWAŃ EDUKACYJNYCH, DLATEGO TYM BARDZIEJ JESTEM Z WAS DUMNA I WIERZĘ ,ŻE TEN CZAS SPĘDZONY POZA MURAMI XXI LO W PERSPEKTYWIE SPOTĘGUJE WASZ POTENCJAŁ ARTYSTYCZNY. KAŻDY Z WAS TWORZY NASZĄ SZKOŁĘ I KAŻDY Z WAS JEST ODRĘBNĄ JEDNOSTKĄ, KTÓRA MA COŚ, CZYM MOŻE SIĘ PODZIELIĆ Z INNYMI ZGODNIE Z NASZYM MOTTEM WIĘCEJ BYĆ, NIŻ MIEĆ.
ZATEM DZIĘKUJĘ WAM I KAŻDEMU INDYWIDUALNIE ZA WRAŻLIWOŚĆ, TOLERANCJĘ, UCZCIWOŚĆ, ATMOSFERĘ, TWÓRCZE DZIAŁANIA , ODWAGĘ    I WSZYSTKO TO CO TWORZY NIEPOWTARZALNY KLIMAT NASZEJ SZKOŁY. JEST WIELE OSÓB, KTÓRE W TYM ROKU SZKOLNYM ZASŁUGUJE

NA SZCZEGÓLNE WYRÓŻNIENIE. DYPLOMY I NAGRODY PRZEKAŻĄ WAM WYCHOWAWCY-PRZYJMIJCIE MOJE GRATULACJE.
DZIĘKUJĘ   PRZEDSTAWICIELOM  SAMORZĄDU   UCZNIOWSKIEGO WRAZ Z PANIĄ VICE DYREKTOR EDYTĄ MAJCHERCZYK ZA WSZELKIE PODEJMOWANE INICJATYWY ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY JAKOŚCI PRACY NASZEJ SZKOŁY.
ŻYCZĘ WSZYSTKIM, ABY CZAS WAKACJI POZWOLIŁ NA REALNY I CZYNNY ODPOCZYNEK. WIERZĘ, IŻ W KOLEJNYM ROKU SZKOLNYM SPOTKAMY SIĘ W NOWEJ, LEPSZEJ DLA NAS RZECZYWISTOŚCI.
PAMIĘTAJMY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA,TAK ABYŚMY WSZYSCY MOGLI SZCZĘŚLIWIE POWRÓCIĆ Z NOWĄ ENERGIĄ DO DALSZEJ PRACY.
Z WYRAZAMI SZACUNKU.
ANNA RYMASZEWSKA
DYREKTOR XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO